Leden

Leden van VSC kunnen inloggen op de website. Er is dan meer informatie beschikbaar, ook zijn de diverse verenigingsstukken, adressen en notulen inzichtelijk.

Klik om te kunnen inloggen op de menu optie “inloggen voor leden”.