Leden

Leden van VSC kunnen inloggen op de website. Er is dan meer informatie beschikbaar, ook zijn de diverse verenigingsstukken, adressen en notulen inzichtelijk.