Bestuur VSC

Voorzitter: Kees de Ruiter

Secretaris: vacant

Penningmeester: Joke de Boer

Bestuurslid: Johan Stikkelman

Bestuurslid: Geert Jan Jaspers

U kunt contact opnemen met het bestuur via deze pagina