VERSLAG BIJEENKOMST OSC


Gemaakt door: Cees de Geus
www.bureaudegeus.eu

Overleggroep Strand Castricum (OSC) bewijst meerwaarde weer

Na ruim een uur klinkt er eindelijk een
applausje voor het strand van Castricum

IHet Kustpact, de mogelijke verplaatsing van de vier paviljoens, de faciliteiten om auto’s en fietsen te parkeren, staand want visserij, de bereikbaarheid, de (brand)veiligheid van de strandhuisjes… Tijdens de bijeenkomst van de Overleggroep Strand Castricum (OSC) op dinsdag 27 november 2018, bleek eens te meer dat er rond het strand van Castricum veel onderwerpen zijn waar de vele betrokkenen van mening over kunnen verschillen. Pas na ruim een uur werd er applaus gevraagd (en voorzichtig gekregen) voor dé plek binnen de gemeente waar zee, zand, duinen, natuurschoon, toerisme, recreatie en economie samenkomen.

Naast vertegenwoordigers van zo’n beetje alle denkbare partijen die met het strand van doen hebben, waren ook diverse raadsleden aanwezig op de drukbezochte bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum. Daarmee bewees de OSC volgens onafhankelijk voorzitter IJmte van Gosliga eens te meer zijn bestaansrecht. “Formeel heeft de overleggroep geen rol. Er wordt geen advies uitgebracht aan de gemeenteraad. De OSC heeft vooral een informatief karakter. Door twee keer per jaar informatie en standpunten uit te wisselen, wordt een bijdrage geleverd aan een breed gedragen gemeentelijk strandbeleid.

Lopende dossiers
Een half jaar na de installatie van het nieuwe college greep wethouder Ron de Haan zijn kennismaking met de OSC aan om kort in te gaan op een aantal lopende dossiers. Naast strandzaken heeft hij ook ‘lokale economie’, ‘recreatie’, ‘toerisme’ en ‘sport’ in zijn portefeuille. Zijn collega Falgun Binnendijk is verantwoordelijk voor ‘duurzaamheid en milieu’, onderwerpen die ook veel raakvlakken hebben met het strand. Dat bleek al meteen tijdens De Haan’s samenvatting van de situatie rond de vier strandpaviljoens op het strand van Castricum. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil ze geen watervergunning verlenen, omdat de waterveiligheid in het geding zou komen als de paviljoens op hun huidige plek blijven staan. “De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om het gesprek met het HHNK voort te zetten,” legde de wethouder uit. “We zijn niet uit op een crisis of breuk, maar zetten wel in op vier jaarrond paviljoens.”

Zoeken naar evenwicht
Eigenaar Vincent Meurs van strandpaviljoen ‘Zeezicht’ zou later op de avond benadrukken dat hij en zijn drie collega’s ‘na jaren van onzekerheid snakken naar duidelijkheid’. “Verplaatsing van de vier paviljoens is voor ons bespreekbaar. Maar dan acht tot tien meter, in westelijke richting en in de winter van 2019/2020.”
Net als wethouder De Haan kreeg ook Meurs veel vragen van vertegenwoordigers van natuur- en landschapsorganisaties, ten teken dat ook op het strand voortdurend moet worden gezocht naar evenwicht tussen ‘lokale economie’ en ‘duurzaamheid en milieu’. Opvallend veel waardering was er voor de presentatie van de nieuwbouwplannen voor Strand 10, door mede-eigenaar Arthur van den Berg: de winkel/snackbar op het strandplateau gaat tegen deze winter tegen de vlakte, om plaats te maken voor een duurzaam houten gebouw dat plaats gaat bieden aan twaalf hotelkamers, een bedrijfswoning en een strandwinkel. “Een gas aansluiting komt er niet,” blikte Van den Berg vooruit. “Mede dankzij 280 zonnepanelen gaat de CO2-uitstoot naar nul.”

Pure stroperij
Voordat ‘the Queen of the Ball’, het strand van Castricum, dan eindelijk een applausje kreeg, was er nog een onderwerp waar alle aanwezigen dezelfde mening over hadden: de staand want visserij, of beter gezegd, de bestrijding ervan. Want hoewel het volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) verboden is, zijn er volgens Pieter Roos van Zeeboten- en Strandvisvereniging De Salamander signalen dat deze ‘laakbare vorm van vissen’ nog regelmatig voorkomt. “Het is pure stroperij en sinds het overleg met de wethouder drie jaar geleden is de situatie niet verbeterd. Waarom treedt de gemeente er als verhuurder van het strand niet tegenop?”
Volgens Roos speelt het probleem zich vooral aan de zuidkant van het strand van Castricum af. Voorzitter Marlou de Kok van strandhuisjesvereniging ‘Zorgeloos Zuid’ verzekerde dat de leden al zijn geattendeerd en aangesproken op de problematiek. “Punt is dat we nog nooit een staand want visser hebben kunnen betrappen. Er wordt gebruik gemaakt van slimmigheidjes.”

Wordt vervolgd
Wordt vervolgd, resumeerde voorzitter van Gosliga aan het eind van de OSC-bijeenkomst. “Ik denk dat u een goede indruk heeft gekregen van wat er allemaal speelt op en om het strand van Castricum. We zijn nog lang niet klaar. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen, waarvan er de volgende keer hopelijk een aantal beantwoord zal zijn.”

Geef een reactie