Lichtjesavond 2019

Helaas heeft de organisatie moeten besluiten de lichtjesavond die op zaterdag 17 augustus gepland stond niet te laten doorgaan. Gezien de weersomstandigheden lijkt het opbouwen van tenten niet verstandig. Mogelijk dat er nog naar een datum wordt gekeken later in het seizoen.

BIZARRE AVOND OP HET GEMEENTEHUIS CASTRICUM


De Overleggroep Strand Castricum (OSC) organiseerde op de gedenkwaardige avond van Juventus-Ajax een discussie tussen belanghebbenden en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de jaarrondexploitatie van de strandpaviljoens. Het rapport dat daarover was opgesteld deugde van geen kanten: metingen waren kwalitatief (beoordeling op zicht), conclusies van ingenieursbureaus in de wind geslagen (tussenruimte tussen de paviljoens minimaal een paviljoenlengte, geen 150 meter!) en beleid gebaseerd op particuliere meningen. Enfin, lees zelf de krant hierover.

Plaatsen huisjes vertraagd door weersomstandigheden

KOM NIET ZATERDAG, MAAR ZONDAG

Helaas moeten we terugkomen op het bericht dat de strandhuisjes vanaf zaterdag 30 maart klaar zouden zijn. De weersomstandigheden van de afgelopen weken op het strand waren voor de opbouwwerkzaamheden dermate slecht dat Richard’s bouwteam op dit moment nog steeds druk aan het werk is.
Om die reden kunnen de mensen met een contract vanaf 1 april niet zaterdag, maar wel zondag vanaf 10:00u naar de huisjes. Met de restrictie dat voor de huisjes op het zuidelijk deel van het strand er nog geen looppad zal zijn. Het bouwteam doet nu zijn uiterste best om het op 1 april geheel in orde te hebben.

Compromis voor strand paviljoens

NOORDHOLLANDS DAGBLAD
De basis van het gedoe tussen de gemeente Castricum/strandexploitanten en het Hoogheemraadschap is een rapport over de aangroei van de duinen. Maar dat rapport zou eens goed doorgespit moeten worden door deskundigen, want zoveel bewijs dat er geen aangroei is staat er niet in. Straks gaat het om een wedstrijd gezichtsverlies, met hoge kosten voor de strandexploitanten en narigheid voor de huisjeseigenaren.

VERSLAG BIJEENKOMST OSC


Gemaakt door: Cees de Geus
www.bureaudegeus.eu

Overleggroep Strand Castricum (OSC) bewijst meerwaarde weer

Na ruim een uur klinkt er eindelijk een
applausje voor het strand van Castricum

IHet Kustpact, de mogelijke verplaatsing van de vier paviljoens, de faciliteiten om auto’s en fietsen te parkeren, staand want visserij, de bereikbaarheid, de (brand)veiligheid van de strandhuisjes… Tijdens de bijeenkomst van de Overleggroep Strand Castricum (OSC) op dinsdag 27 november 2018, bleek eens te meer dat er rond het strand van Castricum veel onderwerpen zijn waar de vele betrokkenen van mening over kunnen verschillen. Pas na ruim een uur werd er applaus gevraagd (en voorzichtig gekregen) voor dé plek binnen de gemeente waar zee, zand, duinen, natuurschoon, toerisme, recreatie en economie samenkomen.

Naast vertegenwoordigers van zo’n beetje alle denkbare partijen die met het strand van doen hebben, waren ook diverse raadsleden aanwezig op de drukbezochte bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum. Daarmee bewees de OSC volgens onafhankelijk voorzitter IJmte van Gosliga eens te meer zijn bestaansrecht. “Formeel heeft de overleggroep geen rol. Er wordt geen advies uitgebracht aan de gemeenteraad. De OSC heeft vooral een informatief karakter. Door twee keer per jaar informatie en standpunten uit te wisselen, wordt een bijdrage geleverd aan een breed gedragen gemeentelijk strandbeleid.

“VERSLAG BIJEENKOMST OSC” verder lezen